V pondelok 25. novembra sa na daňových úradoch po celom Slovensku začne „Týždeň elektronickej komunikácie“. Počas piatich dní bude špeciálna pozornosť venovaná každému, kto si príde popísať alebo obnoviť dohodu o elektronickej komunikácii.

Od nového roka by mal mať každý platca DPH dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 563/2009 alebo zaručený elektronický podpis. S daňovým či colným úradom bude totiž možné komunikovať už len elektronicky. Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis.

Podpis dohody je bezplatný. Počas „Týždňov elektronickej komunikácie“ sú na úradoch zriadené špecializované pracoviská, kde túto agendu vybavia podnikatelia bez čakania. Dohoda je zverejnená na  www.drsr.sk v časti elektronická komunikácia – podmienky využívania AES v bode A) b. Vyplnenú dohodu (v dvoch exemplárov) spolu s pôvodným registračným formulárom je potrebné predložiť na miestne príslušný daňový úrad.

Podnikateľom, ktorí majú uzatvorenú len dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 511/1992, odporúčame prísť si čo najskôr uzatvoriť dohodu podľa novšieho zákona. Dohody podľa zákona z roku 1992 totiž koncom roka 2013 prestanú platiť. Finančná správa im oznámenie o vypovedaní zmluvy pošle v nasledujúcich dňoch a to mailom aj písomne. Odporúčame daňovým subjektom, aby si vykonanie uvedenej zmeny nenechávali na poslednú chvíľu. Od januára 2014 totiž už platcovia DPH nebudú môcť posielať dokumenty inak ako elektronicky.

Informácie aj tu: http://www.financnasprava.sk/news/286/15/Zacali-sa-Tyzdne-elektronickej-komunikacie.html

Pre ďalšie informácie kontaktujte priamo miestne príslušný DÚ.

 

Posted in: Novinky.
Last Modified: november 23, 2013