Od začiatku budúceho roka si samostatne zárobkovo činné osoby musia nanovo vypočítať výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2014. Vychádzajú pritom zo základu dane z príjmov z podnikania (riadok 43), ktorý si vypočítali v daňovom priznaní za rok 2012.

Na rok 2014 platia tieto pravidlá:

  1. pri stanovovaní vymeriavacieho základ slúžiaceho na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie sa základ dane neznižuje o nielen o odvody na zdravotné poistenie, ale ani o odvody na sociálne poistenie, ktoré SZČO zaplatila v roku 2012 (toto pravidlo sa prvýkrát uplatňovalo pri výpočte odvodov na rok 2013),
  2. pri výpočte vymeriavacieho základu sa základ dane už nedelí koeficientom 1,9 (koeficient platný len na rok 2013), na rok 2014 ho nahrádza koeficient 1,6 (od roku 2015 bude platiť koeficient 1,486).

Výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2014 samostatne zárobkovo činná osoba zistí aj z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) za rok 2012, ktoré mu zaslala jeho zdravotná poisťovňa. Súčasťou RZZP je totiž aj stanovenie výšky preddavku na zdravotné poistenie na ďalší kalendárny rok.

Tie SZČO, ktoré začali podnikať v tomto roku a preto si nemajú z čoho vypočítať preddavky na zdravotné poistenie na rok 2014, si vzhľadom na nárast minimálneho vymeriavacieho základu musia od januára budúceho roka zvýšiť minimálne odvody na zdravotné poistenie.

Minimálny vymeriavací základ

Od začiatku roka 2014 sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého sú SZČO povinné platiť poistné na zdravotné poistenie. Minimálny základ sa totiž podľa pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica od 1. januára 2013, stanovuje ako 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Priemerná mzda na Slovensku vlani dosiahla 805 eur a preto minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na rok 2014 stúpne na 402,5 eura. Na rok 2013 je minimálny vymeriavací základ 393 eur.

Minimálny preddavok poistného

Nárast minimálneho vymeriavacieho základu na 402,5 eura znamená zvýšenie minimálneho preddavku poistného na zdravotné poistenie zo súčasných 55,02 eura na 56,35 eura. Takúto minimálnu sumu preddavku musia SZČO zaplatiť prvýkrát za január 2014, najneskôr do 8. februára 2014. Poslednýkrát budú SZČO minimálny preddavok v tejto výške platiť za december 2014 so splatnosťou do 8. januára 2015.

Maximálny vymeriavací základ

Spolu s najnižším možným vymeriavacím základom sa od začiatku roka 2014 zvyšuje aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na zdravotné poistenie. Ten sa od 1. januára 2013 zvýšil z trojnásobku na päťnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Najvyšší možný mesačný vymeriavací základ od začiatku budúceho roka vzrastie zo súčasných 3 930 eur na 4 025 eur.

Maximálny preddavok poistného

Zvýšením maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na 4 025 eur sa smerom nahor upraví aj maximálna suma preddavku na zdravotné poistenie. Tohtoročná maximálna suma preddavku 550,2 eura mesačne sa tak od januára zvýši na 563,5 eura.

Posted in: Novinky.
Last Modified: november 26, 2013