TRIO Economy

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva,  personalistiky a miezd, spracovania daňových priznaní, ročných účtovných závierok   a ostatné služby, ako napr. zakladanie sro, daňové a účtovné poradenstvo…

Skúsenosťami získanými  takmer 20-ročnou praxou Vám zabezpečíme kompletný účtovný a daňový servis, ekonomické a organizačné poradenstvo, vysokú profesionalitu, kvalitu poskytovaných služieb, individuálny prístup a diskrétnosť.

Výhody outsourcingu :

  • výrazná úspora nákladov na vedenie účtovníctva v porovnaní so mzdovými nákladmi na zamestnanca – účtovníka/mzdára
  • úspora nákladov na preškoľovanie zamestnancov z dôvodu stále sa meniacej legislatívy
  • úspora nákladov na nákup odbornej účtovnej a daňovej literatúry
  • úspora nákladov na nákup ekonomického a účtovného softvéru a ich aktualizácií

Čas, ktorý by ste strávili komunikáciou s úradmi sociálneho zabezpečenia a daňovým úradom tak môžete plne venovať svojmu profesionálnemu rozvoju a podnikateľským aktivitám.