Jednoduché účtovníctvo

V rámci vedenia jednoduchého účtovníctva klientovi vypracujeme :

pri neplatcovi dph :

 1. vedenie peňažného denníka
 2. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 3. vedenie bankovej a pokladničnej knihy
 4. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 5. vedenie pomocných evidencií (evidencia krátkodobého majetku, evidencia cenín, evidencia sociálneho fondu..)

pri platcovi dph :

 1. vypracovanie evidencie dph a priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)
 2. vypracovanie súhrnného výkazu k dph (mesačné alebo kvartálne)
 3. vedenie peňažného denníka
 4. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 5. vedenie bankovej a pokladničnej knihy
 6. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 7. vedenie pomocných evidencií (evidencia krátkodobého majetku, evidencia cenín, evidencia sociálneho fondu..)

Ďalej poskytujeme našim klientom :

 1. daňové priznanie fyzických osôb typu A a B
 2. vypracovanie ročných účtovných výkazov – výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch
 3. inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku , jeho evidenciu a odpisovanie, ako aj dokladovú inventarizáciu záväzkov.

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva ponúkame už  od 45 € mesačne.

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky alebo emailom.