Cenník

K tvorbe cenových ponúk pristupujeme individuálne. Klient má možnosť dohodnúť si cenu stanovenú na základe skutočných účtovných položiek a vykonaných prác alebo paušálnu cenu stanovenú individuálne na základe predpokladanej náročnosti spracovania.

Cenu ovplyvňuje : počet, charakter a náročnosť prvotných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, počet položiek na bankových výpisoch a pod.) , forma podnikania, platcovstvo dph a periodicita, množstvo hmotného a nehmotného investičného majetku, počet zamestnancov a druh pracovného pomeru a iné.

Pre spracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás kontaktujte telefonicky, mailom, alebo cez kontaktný formulár.