Kontakty

Navštívte nás v našej kancelárii : Kysucká 537/3, 010 01  Žilina

alebo nás kontaktujte telefonicky od 8.00 do 16.00 hod , prípadne e-mailom.

Na Vaše dotazy radi obratom odpovieme  :

Mgr.  Zuzana Hrubá
tel.kontakt : 0904333447
e-mail : z.hruba@trioeconomy.sk

Ivana Hrabovská
tel.kontakt : 0911952954
e-mail : i.hrabovska@trioeconomy.sk

Henrieta Činčalová
tel.kontakt : 0903527616
e-mail : h.cincalova@trioeconomy.sk

Zúčtovacie údaje :

TrioEconomy,  s.r.o.
Ochodnica 442, 023 35  Ochodnica
IČO : 47403951 ,   DIČ : 2023849949
Zap. v OR  OS Žilina, vložka č. 60019/L